JURIDIK MED FOKUS PÅ DIN AFFÄR.

Erfarna specialister på fastighetsjuridik, entreprenadrätt & affärsjuridik

VI VET ATT JURISTENS AFFÄRSNYTTA ÄR AVGÖRANDE

Sweden Legal Group jobbar vi med den typ av juridik och de slags problem som kan uppstå inom företag, vid förvaltning av fastigheter samt inom fastighets- och affärsutveckling. För oss är det viktigt att vårt arbetssätt och vår inriktning ska leda till högsta möjliga affärsnytta för dig som klient.

I samband med utveckling av företag i tidiga skeden, eller av mark för bostäder och kontor, uppstår mängder av kostsamma problem eller utmaningar i projekten och den dagliga verksamheten. Men det uppstår även möjligheter.

Vi löser era utmaningar på plats. Hos oss kan du hyra en jurist som jobbar på plats hos er. Ni får då en egen bolagsjurist som kommer nära er organisation och som kan lösa er verksamhets juridiska utmaningar.

VÅRA OMRÅDEN

Med din verksamhet i fokus. Vi biträder klienter med exempelvis bolagsfrågor, aktieägaravtal, överlåtelseavtal vid företagsförvärv, samt att upprätta, granska och förhandla olika typer av kommersiella avtal. Varje ny verksamhet eller start-up bolag innebär stora utmaningar för en entreprenör. Vi hjälper till med kostnadseffektiva lösningar, affärsstrategier och riskhantering –  som skyddar och utvecklar din verksamhet.

Kommersiell hyresjuridik för lokaler. Inom fastighetsrättens område är vi inriktade på juridik som är kopplad till utveckling och överlåtelse av fastigheter, PBL- och detaljplanefrågor, exploateringsavtal, fastighetsbildning, klyvning, ledningsrätt, nyttjanderätt, bostadsfrågor, servitut och tomträtt. En viktig del av varje verksamhet är företagets lokaler som representerar betydande värden, och vi kan med andra ord hjälpa dig med kommersiell hyresjuridik för lokaler.

Hyr en erfaren bolagsjurist till din verksamhet. Vi hjälper ditt företag med kostnadseffektiva lösningar, om ni behöver en egen bolagsjurist som jobbar deltid hos ditt företag och är en del av er verksamhet. Små problem och misstag kan lätt bli stora och kostsamma om ni inte har en jurist i närheten att rådfråga. Att ha en jurist i den dagliga verksamheten som förstår företagets affär och utmaningar är ett kostnadseffektivt sätt hantera juridiken och affärsrisker.

Vi kan byggbranschen och erbjuder rådgivning i alla frågor som rör entreprenad- och konsulträtt. Vi bistår med att skriva, granska och förhandla avtal kopplade till byggbranschens standardavtal eller i samband med fasindelade partneringupplägg och liknande avtal. Vi utgår alltid från klientens affärsmässiga nytta.

30 års erfarenhet av affärs- och fastighetsjuridik

Christer Andersson, grundare och ägare av Sweden Legal Group, har en bred och lång erfarenhet av affärs- och fastighetsjuridik sedan slutet av 80-talet. Han har jobbat som chefsjurist på ett Sveriges största byggbolag och är väl förtrogen med företags olika behov och bolagsjuristens roll och utmaningar i sammanhanget.

Christer.andersson

KONTAKT

Vill du att vi kontaktar dig?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så återkommer vi inom kort.